Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България

ВЕРКОН

   
Адрес: Стара Загора 6000,
бул. Генерал Столетов 113
Телефон: 042/ 600134
Факс: 042/ 627631
Ръководител:
  • Петър Христов
  • Николай Вълчев
Лице за контакти:
  • Петър Христов
  • Николай Вълчев
  • Господин Колев
  • Мариан Маринов

Предмет на дейност:

Модули за изграждане на разпределени системи за автоматизация на производството: PLC, В/И модули, индикатори, регулатори, архиватори и операторски панели. Специализиран софтуер за микропроцесорни системи и PC. Хардуер и софтуер по задание. Тензоизмерване - тензоконтролери, индустриални везни, системи за многокомпонентно дозиране. Дистанционно многоточково измерване и архивиране на температура и влага - термоконтрол на складове за съхранение на зърно с активна вентилация, хладилни камери, сушилни, парови централи. Автоматизация с честотни регулатори, DC управления, пневматика. Изграждане на разпределени системи с PLC, индустриални компютри, PC за управление на технологични процеси. Управления за инкубатори, люпилни, PET машини, шприцове, багрилни и сушилни апарати, шпанрами. Комплексни решения за автоматизация във фуражопроизводството, текстилната и хранителната промишленост. Инженеринг, сервиз, ремонтни дейности.