Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България

ВАЛТЕК

   
Адрес: Бургас 8000,
ул. Г. С. Раковски 78A
Телефон: 056/ 819505
Факс: 056/ 836384
Уеб сайт:
Ръководител:
 • инж. Стоян Вълев - управител
Лице за контакти:
 • инж. Владимир Вълев

Предмет на дейност:

 • Пълен инженеринг:
  - проектиране;
  - доставки на апаратура;
  - монтаж;
  - подготовка на технически проекти;
  - адаптиране на съществуващ софтуер за управление на процеса;
  - оптимизация на системи за управление;
  - комплексни тестове;
  - гаранционна поддръжка и услуги;
  - обучаване на персонала;
  - настройка и пускане в действие на компютърни системи за управление и информационни такива;
  - разработване на обектно- и приложно-ориентиран софтуер;
  - мониторинг и диагностика;
  - пуск и настройка на всички функции на системите за автоматизацията на дискретните и непрекъснати технологични процеси и осигуряване на взривобезопасна експлоатация на енергийните съоръжения;
  - доставка на клапани и задвижки, за тежки условия и приложения;
  - изграждане на ККУ;
  - изграждане на системи за енергиен мониторинг.
 • Идентификация и математическо моделиране на технологични обекти и процеси, пуск и настройка на системи за технологичен контрол, измерване, регулиране на процеси, оперативно управление на машини и електрозадвижвания.
 • Централизирани операторски станции за управление и контрол (SCADA). Отчитане в реално време параметрите на микроклимата, вентилационни системи, осветителни системи, контрол на досъпа по биоидентификационен признак, управление на консумацията на електрическа енергия чрез instabus KONNEX.
 • Изграждане, ремонт, модернизация и поддръжка на съществуващи съоръжения в част КИП и А.
 • Преоборудване и ремонт на промишлени, корабни КИП и А и др.

Партньорство с чужди фирми:

SIEMENS - официален дистрибутор в инженеринга на системи за енергийна ефективност, автоматизация на сгради и индустриална автоматизация.
КОМЕКО ООД - Пловдив - изключително представителство за Източна България.
ЕЛЕКТРОИНВЕНТ ООД - София - инженеринг на комплектни AC и DC електрозадавижвания.
Валтек ЕООД е официален дистрибутор и парньор на SIEMENS - Automation & Drives и KONNEX.

МОГАС АД - САЩ - тъгровски представител за България.