Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България

БРАЙТ ИНЖЕНЕРИНГ

   
Адрес: Варна 9010,
ул. Прилеп 173,
офис център Bee Garden, офис 10
Телефон: 052/ 511213
Факс: 052/ 501707
Мобилен: 087/ 8317202, 8923985
Уеб сайт:
Ръководител:
 • Динко Желев
 • Камен Желев

Предмет на дейност:

 • Проектиране, доставка и монтаж на решения до “ключ” в областта на автоматизацията;
 • Проектиране, доставка и монтаж на системи и оборудване НН, СН и ВН;
 • Промишлена Автоматизация;
 • КИП Инсталации;
 • Виброконтрол, вибродиагностика;
 • Турбинен контрол на въртящи се машини;
 • Защитни шкафове и нагревателни системи за КИП;
 • Промишлени ел-обогреви;
 • Взривозащитени елементи и системи;
 • Сеизмична апаратура;
 • Анализатори за физически свойства в газове и горива;
 • Разходомери и газоанализатори;
 • Продажба, ремонт и диагностика на турбини, компресори и вентилатори.

Партньорство с чужди фирми:

Официален представител на:
SICK AG - Газ анализатори, прахомери, анализатори за течности. Техника за измерване и контрол на вредни емисии в атмосферата. Ултразвукови газови разходомери. Индустриални сензори.
General Electric дивизии:
GE Global Control Services - Турбинни регулатори, антипомпажни защити, Статични възбудители за въртящи се машини;
GE Bently Nevada - Виброконтрол, вибродиагностика, температури, защити от свръхскорост на въртящи се машини и бутални компресори.
Babcock & Wilcox - Електрофилтри и ръкавни филтри.
GE Sensing - Разходомери и аналитична техника.
THERMON - Промишлени ел. обогреви, нагревателни кабели, парни обогреви.
R.STAHL AG - Взривозащитено (Ex) оборудване.
INTERTEC-Hess GmbH - Защитни шкафове за КИП оборудване, нагревателни системи за инструменти.
Peppers Cable Glands Limited - Взривозащитени кабелни щуцери, преходи и заглушки.
Официален партньор на:
GENERAL TURBO S.A. - производство, ремонт и диагностика на турбини, компресори, вентилатори и др.
Официален представител на Vallen Systeme GmbH: датчици и системи за акустична емисия (АЕ).

филиали, локални офиси

Офиси в страната
 • София 1000,
  бул. Цариградско Шосе 133, БИЦ-ИЗОТ, ет. 6, офис 616а
 •