Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България

АС - ДС

   
Адрес: Плевен 5800,
бул. Русе 19
Телефон: 064/ 802350, 807675
Факс: 064/ 841383
Мобилен: 088/ 9202793, 9204181
Уеб сайт:
Ръководител:
 • инж. Емил Данков - управител
  инж. Севдалин Кънчев - управител

Предмет на дейност:

 • Инженеринг: Проектиране, Консултантска дейност, Цялостни технически решения включващи проектиране, доставка на съоръжения, монтаж, пускови изпитания и въвеждане в експлоатация на енергийни обекти
 • Електроизграждане: Изграждане, ремонт и модернизация на електропроводи и кабелни линии, ТП и РУ до 110 kV, Ретрофит на КРУ до 20 kV, Изграждане на промишлени, битови и осветителни инсталации,
 • Проектиране и асемблиране на електрически табла: Цялостно проектиране, разработване и асемблиране на главни, междинни и крайни електроразпределителни табла, както и на табла за контрол и управление на електросъоръжения. Лиценз от АBB за асемблиране на типово изпитани табла. Сертифициран доставчик на GE Healthcare за ел. табла.
 • Автоматизация: Широка гама от продукти в областта на автоматизацията. Избор, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на контролно измервателни прибори и средства за автоматизация; Проектиране изграждане и въвеждане в експлоатация на автоматизирани системи за управление на силозни и мелнични стопанства;
 • Вентилация и климатизация: Изграждане и поддръжка, Ретрофит, Проверка на климатични инсталации за херметичност.
 • Пусково-наладъчни дейности: Периодични и предпускови измервания и изпитания на съоръжения и технологични системи; Проверка и настройка на релейни защити; Термовизионна диагностика; Откриване и отстраняване на кабелни повреди; Въвеждане в експлоатация на обекти в част Електро и КИПиА.
 • Поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения.
 • Противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарна безопасност в обекти.
 • Търговия: Електрооборудване, машини и съоръжения НН, СрН и ВН; Кабели и кабелни арматури; Електроинсталационни материали; Осветителни тела и светлоизточници; Лични предпазни диелектрични средства; Климатична и вентилационна техника; ВИК материали
 • Център за професионално обучение, лицензиран от НАПОО
 • Орган за контрол от вид С, акредитеран от ИА БСА

Партньорство с чужди фирми:

Официален партньор на ABB Automation Products GmbH, ACS-CONTROLSYSTEMS GmbH, Manfred Jünemann Mess & Regeltechnik GmbH, Christian Bollin Armaturenfabrik GmbH, APLISENS S.A., COMAC CAL S.R.O., Simex Sp. Z o.o., Kern Technology GmbH & Co. KG - продукти в областта на индустриалната автоматизация. Официален дистрибутор на АBB България, Дистрибутор на CHINT, Партньор на Schneider Electric.

Офиси в страната:

Плевен - 0889 00 55 90, София - 0888 76 82 46
Русе - 0886 67 33 88, Троян - 0885 59 99 82
Орган за контрол: 0885 59 99 70