Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България

АКТЕМИУМ БЕА БАЛКАН

   
Адрес: София 1505,
бул. Ситняково 23, ет. 4, офис 406/407
Телефон: 02/ 9717123, 9717124
Факс: 02/ 8722073
Уеб сайт:
Ръководител:
 • инж. Стоян Джевизов

Предмет на дейност:

 • Планиране, проектиране, доставка, изграждане и пуск в експлоатация на електротехническо оборудване и техника за управление на съоръжения за открити рудници, въгле-стопанства и пристанища:
  - Тежко минно оборудване: роторни и кофово-верижни багери, багери от типа Esch и EKG, насипообразуватели и насипищни машини, претоварачи, гуменотранспортни ленти с регулиране на оборотите и конвенционални ГТЛ;
  - Складови стопанства за насипни материали;
  - Комбинирани роторни съоръжения;
  - Товарителни устройства за кораби;
  - Кранови съоръжения;
  - Хидротехника за открити рудници: сондажни кладенци, помпени станции, съоръжения за съхранение на вода, системи за отвеждане на вода, инсталации за пречистване на руднична вода, напоителни и инфилтрационни съоръжения, системи за защита от прахови емисии;
  - Диспечерски пунктове и системи за автоматизация;
  - Токозахранващи уредби.
 • Техническо обслужване: планиране, изпълнение на монтаж и шеф-монтаж, поддръжка и ревизия, функционални проби и пуск в експлоатация, а също така обслужване на електротехнически съоръжения в процеса на работа в следните сектори: подемно-транспортни съоръжения и енергийни уредби, кабелни системи, комуникационно и мрежово оборудване, измервателна и контролна техника, КИПиА.

Партньорство с чужди фирми:

VINCI Energies, Actemium BEA GmbH, Omexom, NOEN, TAKRAF, FAM, Thyssen Krupp, FAMUR, TIAB, LEAG, MIBRAG, RWE.