Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България

АКВА - 90 ИНЖЕНЕРИНГ

   
Адрес: София 1612,
ул. Житница 1, вх. А, ет.1, ап.1
Телефон: 02/ 9526697
Факс: 02/ 9516671
Мобилен: 088/ 8445806, 8373653
Уеб сайт:
Лице за контакти:
 • инж. Иван Денев
 • инж. Христо Кенаров

Предмет на дейност:

 • Производство на ултразвукови разходомери за открити течения с висок клас на точност ±3%;
 • Изработка и доставка на гама измервателни улеи тип “Паршал” и “Кафаги-Вентури”;
 • Доставка на широка гама пробовземащи устройства за вода - портативни и стационарни;
 • Иженерингова дейност в областта на измерванията на вода;
 • Изграждане на индустриални информационни системи;
 • Системи за непрекъснат мониторинг на вредни емисии и критична инфраструктура;
 • Безплатни консултации;
 • Обучение на персонал;
 • Гаранционен и следгаранционен сервиз.

Партньорство с чужди фирми:

Търговски и инженерингов партньор на SIEMENS;
Търговски партньор на VEGA;
Дистрибутор на Mainstream Measurement (Англия) за България, Македония, Гърция, Турция и Албания;
Дистрибутор на Metasphere (Англия) за България; Дистрибутор на Pulsar Process Measurement (Англия) за България.