Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България

АКВА АВТОМАТИКА

   
Адрес: София 1680,
жк Борово,
ул. Ястребец 20,
вх. А, офис 2
Телефон: 02/ 8592086
Факс: 02/ 8592086
Мобилен: 088/ 8548000
Уеб сайт:
Ръководител:
  • инж. Иван Симеонов - управител
Лице за контакти:
  • инж. Иван Симеонов
  • инж. Петър Петров

Предмет на дейност:

  • Електро и КИП и А проектиране/SCADA системи - трима проектанти с пълна проектантска правоспособност и богат дългогодишен опит
  • Доставка на PLC и SCADA хардуер и софтуер, комуникационно оборудване, контролно-измервателни прибори, честотни инвертори, ел. задвижки и изпълнителни механизми, електро апаратура НН
  • Разработване на приложен софтуер за SCADA и PLC
  • Инсталация, настройка и въвеждане в експлоатация на SCADA системи с Ethernet, Profibus-DP, Modbus комуникации.
  • Отраслова специализация: пречистване на води - пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, водоснабдяване и водоразпределение, екология, фармация, хранително-вкусова промишленост и др.
  • Консултантски и инженерингови услуги за: проектиране и изграждане на нови системи за управление/SCADA, проучване и анализ на тесните места и необходимост от автоматизация; модернизация, подмяна и пренастройка на съществуващото оборудване; разширяване на функционалните и техническите възможности на изградени системи за управление, повишаване ефективността на управляваните системи и съоръжения.

Партньорство с чужди фирми:

Партньор на SIEMENS за системи за автоматизация SIMATIC.
Лицензиран сервиз и монтаж на ел. задвижки SCHIEBEL.