Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България

Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България
справочна информация за фирмите от електрониката, електрообзавеждането, системите за автоматизация, топлотехниката, системите за сигурност, осветителната техника, компютърните технологии и комуникациите.

Каталогът представлява интерес за ръководните и инженерни кадри в енергийните и промишлените предприятия и инфраструктурни обекти, за доставчици и производители на продукти в посочените областти, фирми за инженеринг, сервиз и услуги.

Разпространение Безплатно Специализирано

 • до ръководни и инженерни кадри в българските промишлени предприятия и инфраструктурни обекти
 • сред посетители и участници в технически изложения и панаири

Медийни носители

 • Книжно тяло
  Актуализирано печатно издание се подготвя веднъж годишно
 • Интернет сървър: http://eae.elmedia.net - непрекъсната актуализация

Данни за каталога


формат:

А5 (145х215 mm)

участие с:

 • фирмена страница
 • рекламни публикации

езици:

 • Български
 • Английски

съдържание

 • Азбучен указател
 • Фирми, участващи в каталога
 • Тематичен указател

* включването в указателите е безплатно за участващите фирми